Giỏ hàng

Chính sách thanh toán

I. Khái niệm:

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: là hình thức Đại lý thanh toán bằng việc nộp tiền vào tài khoản tại ngân hàng hoặc bằng hình thức chuyển khoản trên online thông qua các ứng dụng internet banking hoặc các ứng dụng banking của các ngân hàng.
- Thanh toán bằng hình thức tiền mặt: là hình thức Đại lý thanh toán bằng tiền mặt và được chuyển cho người được ủy quyền hoặc có giấy giới thiệu có dấu & chữ kí của Tây Thi Danh Viện tại địa điểm của Đại lý hoặc tại văn phòng đại diện của Tây Thi Danh Viện.
- Đại lý: là những cá nhân, chủ doanh nghiệp đang làm trong ngành nghề Spa, Thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu,… đã kí kết hợp đồng Đại lý với Tây Thi Danh Viện.

II. Đối tượng áp dụng:

- Là cá nhân hoặc doanh nghiệp đang làm Chủ spa, thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng các giải pháp về điều trị & chăm sóc các vấn đề về da cho khách hàng.
- Có đầy đủ các giấy tờ kinh doanh hợp pháp cho ngành nghề lĩnh vực Spa, Thẩm mỹ viện, chăm sóc da,…
- Đại lý chính thức của Tây Thị Danh Viện

III. Thời gian áp dụng:

- 01/11/2019 - 31/12/2020

IV. Chinh sách chi tiết:

Chính sách thanh toán:
- Đối với các Đại lý ở các tỉnh/thành phố có văn phòng/trụ sở đại diện của Tây Thi Danh Viện tại đó:
+ Sau khi đơn hàng của Đại lý được xác nhận qua hệ thống (website hoặc email), Đại lý sẽ phải thanh toán đặt cọc cho đơn hàng đó trước 50% trong vòng muộn nhất 03 ngày làm việc.
+ Thanh toán nốt toàn bộ 50% giá trị đơn hàng còn lại ngay khi nhận hàng.
- Đối với các Đại lý ở các tỉnh/thành phố không có văn phòng/trụ sở đại diện của Tây Thi Danh Viện tại đó:
+ Thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận qua email hoặc website.
Hình thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt: chỉ áp dụng cho các Đại lý tại các tỉnh/thành phố có văn phòng trụ sở đại diện của Tây Thi Danh Viện. Đại lý sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho kế toán công nợ của Tây Thi Danh Viện (người được ủy quyền hoặc có giấy giới thiệu có dấu & chữ kí của Công ty).
- Thanh toán bằng chuyển khoản: dành cho tất cả các Đại lý. Thông tin chuyển khoản sẽ được kế toán công nợ Tây Thi Danh Viện thông báo và xác nhận lại với Đại lý.
- Hình thức thanh toán khác: không có.
Công nợ/Tín dụng Đại lý:
- Công nợ/doanh số hàng tháng của Đại lý sẽ được kế toán công nợ của Tây Thi Danh Viện gửi qua địa chỉ email đã được đăng ký của Đại lý trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng. Trong vòng 05 ngày làm việc tiếp theo kể từ khi kế toán công nợ Tây Thi Danh Viện gửi email về các vấn đề công nợ, Đại lý cần xác nhận hoặc phản hồi về các thông tin đã gửi đó, nếu quá 05 ngày làm việc nói trên, Tây Thi Danh Viện sẽ mặc định các thông tin về công nợ/doanh số đã được gửi là chính xác và sẽ không chịu trách nhiệm với những sai lệch sau này.
- Thời gian chuyển khoản & thưởng các Đại lý: trong vòng 02 tuần kể từ ngày 02 bên chốt công nợ/doanh số bằng email xác nhận với nhau.
- Tín dụng dành cho Đại lý: là những thỏa thuận về hạn mức tín dụng cho Đại lý & sẽ được xét duyệt riêng mỗi 06 tháng một lần.
* Lưu ý:
+ Các trường hợp khác sẽ được Tây Thi Danh Viện Thông báo chi tiết cụ thể riêng bằng văn bản & gửi cho các đại lý.