Giỏ hàng

Chính sách đào tạo

I. Khái niệm:

- Đại lý: là những cá nhân, chủ doanh nghiệp đang làm trong ngành nghề Spa, Thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu,… đã kí kết hợp đồng Đại lý với Tây Thi Danh Viện.

II. Đối tượng áp dụng:

- Là cá nhân hoặc doanh nghiệp đang làm Chủ spa, thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng các giải pháp về điều trị & chăm sóc các vấn đề về da cho khách hàng.
- Có đầy đủ các giấy tờ kinh doanh hợp pháp cho ngành nghề lĩnh vực Spa, Thẩm mỹ viện, chăm sóc da,…
- Đại lý chính thức của Tây Thị Danh Viện

III. Thời gian áp dụng:

- 01/11/2019 - 31/12/2020

IV. Chinh sách chi tiết:

Chính sách đào tạo:
- Tất cả các đối tác sau khi trở thành Đại lý của Tây Thi Danh Viện đều cần phải tham gia ít nhất 02 khóa học đào tạo (miễn phí) của Tây Thi Danh Viện để đảm bảo việc vận hành cho các giải pháp theo đúng quy trình & tăng tính hiệu quả:
+ Khóa đào tạo cơ bản: thời gian 02 ngày, đào tạo trực tiếp tại Spa, TMV của Đại lý ngay trong vòng tuần đầu tiên sau khi trở thành Đại lý chính thức của Tây Thi Danh Viện. Đây là khóa đào tạo bắt buộc Đại lý phải tham gia.
+ Khóa đào tạo nâng cao: là khóa đào tạo được tổ chức ít nhất 01 lần hàng tháng tại trụ sở/văn phòng Tây Thi Danh Viện & Đại lý bắt buộc phải tham gia sau khóa đào tạo cơ bản.
- Ngoài 02 khóa đào tạo nói trên, để nâng cao các nghiệp vụ bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng,... Tây Thi Danh Viện cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ cho các Đại lý để nâng cao các kĩ năng nói trên, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của Đại lý. Đây là khóa đào tạo không bắt buộc cho các Đại lý của Tây Thi Danh Viện.
- Tất cả các Đại lý của Tây Thi Danh Viện sau mỗi khóa đào tạo sẽ đều phải thi lấy chứng nhận để đảm bảo chất lượng đầu ra, các Đại lý cần đạt được tối thiêu ít nhất "Điểm chuẩn" theo các mức thang điểm của Tây Thi Danh Viện. Trong trường hợp Đại lý chưa đạt được "Điểm chuẩn", Đại lý bắt buộc phải tham gia lại khóa học & các bài kiểm tra cho đến khi đạt được tiêu chuẩn của Tây Thi Danh Viện.

- Hoạt động chi phí:
+ Khóa đào tạo cơ bản: Tây Thi Danh Viện sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động chi phí liên quan tới nhân sự đi đào tạo (đi lại, ăn ở), Đại lý sẽ chịu trách nhiệm các chi phí về không gian, trang thiết bị để đào tạo, người mẫu/khách hàng (nếu có) & sản phẩm để nhân sự đào tạo hướng dẫn trực tiếp trong quá trình đào tạo nói trên.
+ Khóa đào tạo nâng cao: được tổ chức tại văn phòng của Tây Thi Danh Viện & toàn bộ chi phí cho khóa đào tạo này sẽ do Tây Thi Danh Viện chịu trách nhiệm. Số lượng người cho mỗi đại lý cho khóa đào tạo này tối đa chỉ là 03 người.
+ Nếu sau 02 ngày đào tạo, Đại lý có nhu cầu đào tạo thêm tại cơ sở của Đại lý thì sẽ phải chịu chi phí gia tăng (sẽ được báo giá riêng).

* Lưu ý:
- Tây Thi Danh Viện chỉ chịu trách nhiệm đào tạo cho những nhân sự, người được ủy quyền từ Đại lý.
- Toàn bộ các thông tin xác nhận & giao dịch sẽ được gửi bằng email hoặc văn bản chính thức từ những người được ủy quyền đại diện của cả bên Tây Thi Danh Viện & Đại lý.
- Các trường hợp khác nằm ngoài những trường hợp nói trên sẽ có thỏa thuận riêng (nếu có) đối với các Đại lý.